අප පක්ෂයේ මැයි රැලියේ වීඩියෝවට ඔබට පහත සබැදියාව ඔස්සේ නැරඹීමට අවකාශය ඇත 

 

ඔබේ අදහස කියන්න...

1 COMMENT

  1. දැන් මමත් බැලුව නිසා දෙන්නෙක් වෙනවා මේ මැයි රැලියේ. විජේවීර ප්‍රභාකරන්ව මිනිමරුවෙක් කළා . සී අයි ඒ ඒජන්තයෙක් කලා. අනිත් පැත්තට එහෙම කියපු විජේවීර මිනි මරුවෙක් වුණා. ඔය දෙකම සාපේක්ෂයි. මොකද මිනිස්සු ප්‍රේමදාසට මිනිමරුවෙක් කියල නොකියන්නේ? ආණ්ඩුව මිනී මැරුව ජවිපෙ භීෂණයට මුහුණ දෙන්න. විජේවීර කළේ බලය ගණන් කලින් භිෂණය ගෙනාපු එක.

Comments are closed.