පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික කුමාර් ගුණරත්නම්

නැවත ලංකාවට පැමිණීමට නියමිත බවට කතා බහක්,
මේ වන විට ඇත…
මේ පිලිබදව එම  පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික පුබුදු ජයගොඩ ලබා දෙන පිළිතුර (හඩ පටය ) විවර ඊ නිවුස් තුලින් බල පොරොත්තු වන්න……
ඉහත ප්‍රවෘත්තිය පළකර තිබුනේ විවර ඊ නිවිස් වෙබ් අඩවියෙහිය. මේ පිළිබද වැඩිදුර විස්තර දැන ගැනීමට පහත සබැදියාවට යන්න.

ඔබේ අදහස කියන්න...