ද අපි ජීවත් වන්නේ 21 වැනි සියවසේ දෙවන දශකයේ දීය. අද වන විට ස්ත්‍රීවාදය වියැකී ගොස් ඇත. පහත පළ වන්නේ ඒ පිළීබදව ඇති වූ සාකච්ඡාවකි.

feminism 1

 

 

ඔබේ අදහස කියන්න...