පසුගිය මාර්තු මස 21 වන දා හොරණ විද්‍යාරත්න පාඨශාළාවේ පැවති පතිරාජගේ සිනමාව අලලා දීප්ති කුමාර ගුනරත්න සහොදරයා විසින් කරණ ලද දේශනයේ හඬ පටයට පහතින් සවන් දිය හැක.

 

ඔබේ අදහස කියන්න...

2 COMMENTS

  1. අල්තුශර්ට අනුව මිනිසුන් යනු දෘශ්ඨිවාදි ආත්මයන්ය.සමන් සහොදරයා STOA dvd එකෙ මහාවන්ශය ලොකුම දෘශ්ඨිවාදය කියන කොට ඔහු අනුගමනය කරන්නෙ අල්තුශර්වදි ක්‍රමය නේද?එ යනු දෘශ්ඨිවාදයට යටින් තියෙන හැන්ගුනු අර්තය( රොග ලක්ශනය ). අලුතින් දෘශ්ඨිවාදය යනු දෘශ්ඨිවාදි ෆැන්ටසියයි (විනොදය ) .වින්ඥනයෙන් අවිඥානයට,සන්කල්පයෙන් ලුබ්දියට.ගමක සමාජයක් අපිරිසුදු වි ඇත්තෙ පිරිසුදු මිනිසුන් කියන දෙ සමාජය අහන් නැති නිසා නොව ඔවුන්ද විදින විනොදයක් ඇති නිසාය.මට වැටහෙන අකාරයට හොද මිනිසුන් ෆැන්ටසයිස් කරනව තමන් අවන්ක,මානුශවාදි,අව්යජ මිනිහෙක් කියල එවිට ඔහු යම්කිසි දෘශ්ඨිවාදයකට හසුවෙනව මෙනිසා ඔහු මොනවත් නොකර ඉන්නවා.මෙ නිසා ගමක මනුස්සකම,අවන්කකම යනු දෘශ්ඨිවාදයකි.මෙම විග්‍රහය හරිද?

    • ඔබ ට යමක් වැටහෙන්න පටන් ගෙන තියෙනව. තව මහන්සි වෙන්න.

Comments are closed.