ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා උද්ඝෝෂකයෝ සංවිධානය විසින් සංවිධාන කරන ලද පසුගිය 8 වෙනිදා රත්නපුර සමූපකාර ශාලාවේ පැවති රැස්වීම වෙනුවෙන් අප පක්ෂයේ සහෝදරයෙකුද සහභාගී වුණි.ඔහු විසින් දක්වන ලද අදහස් වලට ඔබට පහතින් සවන්දිය හැක.

 

ඔබේ අදහස කියන්න...

3 COMMENTS

Comments are closed.