රජයෙ ඩේටා වලින් බුකියට වෙලා ඉදන් මඩ ගහන සෙට් එකක් ලංකාවේ ඉන්නවා .

ඔබේ අදහස කියන්න...

2 COMMENTS

  1. පොලොන්නරුවෙ අටමස්තාන, ඔක්කොම නිකන් වාචල කතා තමයි.

  2. අද්‍යතන ලංකාවේ ආර්තිකය ශක්තිය ඈත ගම් දනවු වල දුප්පත් ගෑමි ජනතාවයි, විදේශ විනිමය ගෙන එන්නේ සහ කෘශි අර්තිකයේ පදනම ඔවුන්, නාගරිකයින්ට ආර්තිකය සම්බන්දව කල හෑකි දෙයක් නොමෑත, ඔවුන්ට රජයේ බදු මුදල් හොරකම් / වන්චා කර, රජයෙන් බදු මුදල් වෑටුප් ලෙස ගෙන හෝ පිට රටින් ගෙන්වන ලද දෙයක් ගෑමියන්ට විකුනා කොන්ඩය ටින්ට් කල හෑක.

    ඔබට කල හෑකි දේශපාලනයක් නොමෑත, මනෝවිශ්ලේශනය යනු දේශපාලනයට අදාල නෑත, ඔබ කරන්නේ පොත් කියවා නොදන්නා මිනිසුන්ට බොරු ගොන් චන්ඩි පාර්ට් දෑමීමයි

Comments are closed.