බොහෝ දෙනෙකුට අනුව ධනපතියන් සියළු දෙනා රජයට ආදායම් බදු ගෙවති. නමුත් කිසිවකු නොදන්නේ ධනපතියන් ආදායම් බදු නොගෙවා ආයෝජනය කරන්නේ කොහේද කියාය. නමුත් මේ වන විට එවැනි ස්ථාන විශාල ප්‍රමාණයක් සොයා ගෙන තිබේ.පහත සබැදියාවට ගොස් එක්සත් රාජධානියේ ධනපතියන් තම රටින් පිට ආයෝජනය කරන සුන්දර ස්ථාන ඔබටත් දැක ගත හැකිය.

මෙතන click කරන්න

ඔබේ අදහස කියන්න...