කොළඹ යනවා වෙනුවට  මැයි දිනය දා කුවීන්ලාගේ (Queen) සින්දුවක් බලමුද?

ඇයගේ විෂාදය තුලට ඇද වැටීම ‘සත්‍ය නිදහසක් හෝ විමුක්තියක්’ නොවුනත් එම ඇද වැටීම තුලින්ම පැරණි මෙලන්කොලියාවෙන් (melancholia) කැඩී වෙන්වීමේ සහ නව ආත්මයක් නිර්මාණය වීමට අවශ්‍ය මාවෝ කියන ලද ද්විත්ව විප්ලවීය (double revolutionary) පුර්ව කොන්දේසිය සැපයෙනවා නොවේද ?  පහත දැක්වෙන කුවීන් (Queen) නම් ජනප්‍රිය රොක් ගායක කණ්ඩායමේ ‘සොයාගැනීම’ නැත්නම් ‘බිදලීම’ (Breakthru) නම් ගීතය තුල ඇති එක් අර්ථයක් නම් ආශාව තුලට පුර්ණ ලෙස ඇදවැටීමෙන් ලබාගන්නා අර ඉහත කී  ද්විත්ව විප්ලවියත්වය නොවේද ? මැයි දිනය දා බොරුවට ධනවාදය සමග තරහට සුබසාදක නාසය කපා ගන්නවා වෙනුවට එය විසින් ඉල්ලා සිටින ආශාව හබායාම නම් තත්වය තුලට පුර්ණ ලෙස වැටෙමුද? විශ්වීය අරුතකින් ගෝලීය කම්කරුවෙනි එක්වමු…යන්නට ආසියාතික විෂාදයේ අක්රිය ගුප්තභාවයෙන් ද අත්මිදෙමු ! යනුවෙන් එක්කර  පැරණි වාමාංශික සටන් පාටය ප්‍රතිජීවනය කරමුද?  

 

මහා බද්‍රකාලි යනු එම ආසියාතික ආත්මයේ  ප්‍රති පුනර්ජනනය ද (resuscitation)? නමුත් ක්වින් (Queen)  කියන්නේ නම් එවැනි ගුප්ත භාවයක් ගැන නොවේ. ඔවුන්ගේ තේමාව ආශාවේ ස්ත්‍රිය පිළිබදවය.  නුතන වසගයේ ස්ත්‍රිය ගැනය.  ආශාව විසින් පිරිමි ආත්මය විදාරණය කරන, අවදිකරන ස්ත්‍රිය ගැනය. නව ජීවයක් (new life) ලබාදෙන ස්ත්‍රිය ගැනය. ආදරයෙන් පසුව ගුප්ත ලෙස පලිගන්නා  කාලි වැනි වෛරයේ හිස්ටරික ප්‍රතිමුර්තිය ගැන නොවේය.  කෙසේ වුවත් ඇයට සත්‍ය සිනහව ගෙනදීම අපේ දේශපාලනයයි . (If I could make you smile..that would really be a break through…oh yeah).  එහෙත් කුවීන් කියනව වගේම අපි ඇයගේ බොරුවෙන් අත්මිදෙමු ( I want to break free from your lies!!!). 
I want to break free
I want to break free
I want to break free from your lies
You’re so self satisfied
I don’t need you
I’ve got to break free
God knows
God knows I want to break free
I’ve fallen in love
I’ve fallen in love for the first time
And this time I know it’s for real
I’ve fallen in love, yeah
God knows
God knows I’ve fallen in love
It’s strange but it’s true
I can’t get over the way you love me like you do
But I have to be sure
When I walk out that door
Oh how I want to be free, baby
Oh how I want to be free
Oh how I want to break free
But life still goes on
I can’t get used to living without
Living without
Living without you by my side
I don’t want to live alone
Hey, God knows
Got to make it on my own
So baby can’t you see
I’ve got to break free
Break Through by Queen

Preview YouTube video Queen – I Want To Break Free ( Live At Wembley 1986 )

ඔබේ අදහස කියන්න...