පුෂ්පජිත් නිරෝෂණ ජයසිංහ සහෝදරයා රචනා කළ ‘ ජලයෙන් යට වු ලින්ච්ගේ ලෝකය ‘ කෘතිය එලිදැක්වීමේ උළෙල පසුගිය 9 වැනි දා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කේන්ද්‍ර‍යේදී පැවැත්වුණු අතර එහිදී දීප්ති සහෝදරයා කළ දේශනයට පහත සබැදියාව ඔස්සේ ඔබට සවන්දිය හැකිය.

 

ඔබේ අදහස කියන්න...