නිරාශ ගුණසේකරගේ අලුත්ම කාව්‍ය සංග්‍රහය වන ‘මැරිලින් මොන්රෝ නුඹ සහ මම’  පිළිබඳව

දීප්ති කුමර ගුණරත්න සහෝදරයාගේ විචරාත්මක සංවාදය.

ඔබේ අදහස කියන්න...

1 COMMENT

  1. “ඕනෑම දේක අර්ථය වචනය නමැති ගගුහාවෙන් අවසන් වෙනවා ” දීප්ති

Comments are closed.