අපගේ ජීවිත සීසීකඩ කර ඇත. එය එකම අවුල් ජාලයකි. උපතෙදී අපට උරුමකර ඇති සියලූම ප්‍රශ්න මැරෙනකොට ද අපි අරගෙන යන්නෙමු. කිසිවෙකුට කිසිවෙක් ගැන සොයා බැලීමට වේලාවක් නැත. එතරම් වේගයෙන් තම තමන්ගේ පණ බේරාගෙන හිත් ලූ ලූ අත දුවන පිස්සන් රැලක් බවට අපව පත් කර ඇත. ඒ දුවන අතරෙත් මුන්ට මස් කඩ වලට හා ගබ්සා ගුල් වලට පනින්ඩ වෙලාව ඇති සැටි පුදුමය. ෆේස් බුක් නැත්නම්…..

[සෙස්ස අස්සට]

ඉහත පළ වන්නේ බූන්යදි වෙබි අඩවියට ධනංජය කරුණාරත්න ලියූ ලිපියකි. බොහිමියානු භානුවා යන නමින් ලියා ඇති එම ලිපිය සම්බන්ධයෙන් සහ එයට අදාලා සිද්ධි දාමයන් සම්බන්ධයෙන් අප විසින් දේශපාලන විග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කරන්නට අදහස් කලෙමු. එම විග්‍රහ ඉදිරිපත් කරන තුරු මේ ලිපිය හොදින් අධ්‍යනය කරන්න යැයි අපි ඔබට ආරාධනා කරන්නෙමු.

ඔබේ අදහස කියන්න...

2 COMMENTS

  1. ඉහත පළ වන්නේ බූන්යදි වෙබි අඩවියට ධනංජය කරුණාරත්න ලියූ ලිපියකි. බොහිමියානු භානුවා යන නමින් ලියා ඇති එම ලිපිය සම්බන්ධයෙන් සහ එයට අදාලා සිද්ධි දාමයන් සම්බන්ධයෙන් අප විසින් දේශපාලන විග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කරන්නට අදහස් කලෙමු. එම විග්‍රහ ඉදිරිපත් කරන තුරු මේ ලිපිය හොදින් අධ්‍යනය කරන්න යැයි අපි ඔබට ආරාධනා කරන්නෙමු.

  2. ‘යහමඟ’ පාඨක ඔබට ඉස්ලාම් දහම සම්බන්ධයෙන් හෝ මෙම අඩවිය තුල පලවූ ලිපියක් සම්බන්ධයෙන් ඔබට කිසියම් ගැටළුවක් හෝ විරුද්ධ මතයක් ඇත්නම් එය පැහැදිලිව මෙහි සදහන් කරන්න. ඒ සදහා මෙම ලිපිය අවසානයේ ඇති පාඨක අදහස් (comments) ඉදිරිපත් කරන තීරුව භාවිතා කරන්න. ඔබේ යොමු කරන ගැටළුව හෝ විග්‍රාහය ‘ යහමඟ ‘ අඩවියේ විෂය පථයට අදාල නම් නියත වශයෙන්ම ඒ සදහා ප්‍රතිචාර දක්වනු ලැබේ.

Comments are closed.