හතින් දැක්වෙන්නේ ඉකුත් දිනක තරංගනී ශාලාවේ එළිදැක්වූ නදී වාසලමුදලිගේ ‘වුල්ෆන්ඩාල් ස්ට්‍රීට්‘ කෘතිය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමී පක්ෂයේ නායක දීප්ති කුමාර ගුණරත්න දැක්වූ වාචික අදහස් සමුච්ඡයට අදාළව පසුව තැබූ සටහනකි..  

නදී-විවේචන

ඔබේ අදහස කියන්න...

2 COMMENTS

Comments are closed.