බලය ලිංගිකත්වයක්ද, ලිංගිකත්වය බලයක්ද?

මර්දන උපන්‍යාසය (Repressive hypothesis) පිළිබද ෆුකෝ පමණක් නොව මනෝවිශ්ලේෂණයේ දී ද සලකා බලයි. මනෝවිශ්ලේෂණයේ දී කියවෙන්නේ පුද්ගලයාගේ ආශාව (Desire) නිර්මාණය වන්නේ මර්දන බලය මඟින්...

Follow us

4,006FansLike
58FollowersFollow
179SubscribersSubscribe

Latest news