කෝපි බොන ගමන් ලෙස්ටර් කියවිය හැකිද? II

         නූතන අධික‍්‍රියාකාරී නිදහස් වෙළෙඳපොළ සමාජය අභ්‍යන්තරයේ සිට නැරඹූ විට මිනිසාට ‘චරිතයක්’ (Character) නිෂ්පාදනය කිරීමට හෝ ඒ සඳහා කැප වීමට කාලයක් නැත....

Follow us

4,006FansLike
58FollowersFollow
179SubscribersSubscribe

Latest news