ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමි පක්ෂය විසින් මේ වන විට නිකුත් කර ඇති ඇසිඩ් වැස්ස ඇතුළු සියළුම ග්‍රන්ථ දැන් ඔබට නුගේගොඩ සරසවි පොත් හලෙන් මිලට ගන්නට පුලුවන.

ඔබේ අදහස කියන්න...

2 COMMENTS

  1. ඔබලා කලින් පලකළ පොත් ටිකත් සරසවි bookshop එකෙන් ගන්න පුළුවන්ද ?
    1) පෘතුවිකරන්‍ය සහ හෙජමොනියේ නව ස්වරූප (1999)
    2) සංස්කෘතිය හා අප්‍රධාන දේශපාලනය (2000)

    මේ පොත් ගන්න පුළුවන් කොහොමද?

Comments are closed.