රාජ්‍ය  මර්දනය  යනු  අළුත් දෙයක්  නොවන  බවත්  එනිසා  අළුත් නොවූ  රාජ්‍ය  මර්දනය  මේ  මොහොතේද  ක්‍රියාත්මක  බවත් වාමාංශික  ක්‍රියාදරයන්  ඊට  එරෙහි  පෙරමුණේ  සිට  ගත යුතු  බවත්  ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමී පක්ෂයේ දිනුක  සපුතන්ත්‍රී  සහෝදරයා  පවසයි.

Link –

education

ඔබේ අදහස කියන්න...