ප්‍රතිගාමී වාමාංශය ට එරෙහි සංවාදය 06

 

 

ඔබේ අදහස කියන්න...

2 COMMENTS

  1. ඔහෙ පලයන් හෙන ගහනව වගේ ඇත්ත කියනවනෙ ළමයො

Comments are closed.