ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Sunday, September 24, 2017
You are here: Home » News » අනවශ්‍ය වැඩ

අනවශ්‍ය වැඩ 

Kapila-Gamini-Hendawitharana-300x200

 

කපිල හෙන්දාවිතාරන මහතාට විරැද්ධව යහපාලන ආණ්ඩුව කි්‍රයා කිරීමට පටන් ගනියි. සාමාන්‍යයෙන් ඔහුව සැලකෙන්නේ පොට්ටුගේ අනෙකා ලෙසය.

දියමන්ති කැපිය යුත්තේ දියයමන්ති වලිනි. රාජ්‍ය පාලනයේදී ඔහු වැනි මිනිසුන් රාජ්‍ය යට අවශ්‍යය. ඔත්තු බැලීම මැදපාන්තික ප්‍රජාතාන්ත්‍රික රැකියාවක් නොවේ.

රජ්‍යය ඔහුගේ රහස් සෙවීම මෝඩ කමකි. රජ්‍යය ඔහුගන් ප්‍රශ්න ඇසිය යුතු නැත.

soecial force-

සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...