ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Friday, July 28, 2017
You are here: Home » Video

Video

දීප්තිගේ සමාජ විශ්ලේෂණ වලට මොකද උනේ

  බෝහොදේනා අසන මුඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක් වන්නේ දීප්තී විසින් ලංකාවට ඉදිරිපත් කරන සමාජ විශ්ලේෂණ වලට මොකද වෙන්නේ යන්නය මෙම විපර්යාසය මැනවින් තේරුම් වටහා ගැනීමට පහත වීඩියෝව අධ්‍යයනය කරන්න!  විඩියෝවට අනුව අතිභයානක පුද්ගලයා යනු දීප්ති විසින් ඉදිරිපත් කරන සමාජ විශ්ලේෂණය අනුකරණය කිරිමට උත්සහ කරන චූටී මල්ලීය. පපුව පුම්බාගෙන….. පුම්බාගෙන සමාජ විශ්ලේෂණය අනුකරණය කිරීමට උත්සාහ කරන ඔහු අතින් සියල්ල විනාශ වෙයි . 2011 ...Full Article

අපි පරාදයි

So how can we begin….. ?Full Article

කිරි දත් වැටීම…

පරිකල්පන ලෝකය සහ සංකේත ලෝකය අතර ඇති වෙනස පිළිබඳව පෙරටුගාමී පක්‍ෂයේ නායක දීප්ති කුමාර ගුණරත්න මෙම වැඩසටහන ඔස්සෙ විශ්ලේෂණය කරයි.Full Article

Vipakshaye Virodhaya- Sudarshana Gunawardana

Full Article

“BLACK JANURAY” – Sudarshana Gunawardana

Full Article