ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Thursday, March 26, 2015
You are here: Home » Video

Video

අපි පරාදයි

So how can we begin….. ?Full Article

කිරි දත් වැටීම…

පරිකල්පන ලෝකය සහ සංකේත ලෝකය අතර ඇති වෙනස පිළිබඳව පෙරටුගාමී පක්‍ෂයේ නායක දීප්ති කුමාර ගුණරත්න මෙම වැඩසටහන ඔස්සෙ විශ්ලේෂණය කරයි.Full Article

Vipakshaye Virodhaya- Sudarshana Gunawardana

Full Article

“BLACK JANURAY” – Sudarshana Gunawardana

Full Article