ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Sunday, September 24, 2017
You are here: Home » Video

Video

හයිනාවෝ සිංහ දඩයමට කිට්ටුවන මොහොත…’

  The central question to be asked about art is this one: Is art capable of being a medium of truth? This question is central to the existence and survival of art because if art cannot be a medium of truth then art is only a matter of taste. One has to accept the truth even if one does ...Full Article

The Limits of the Web in an Age of Communicative Capitalism

  What has been the political impact of networked communications technologies? In the era of the occupy movement, the Arab Spring, Wikileaks and now the protests in Brazil and ...Full Article

දීප්තිගේ සමාජ විශ්ලේෂණ වලට මොකද උනේ

  බෝහොදේනා අසන මුඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක් වන්නේ දීප්තී විසින් ලංකාවට ඉදිරිපත් කරන සමාජ විශ්ලේෂණ වලට මොකද වෙන්නේ යන්නය මෙම විපර්යාසය මැනවින් තේරුම් වටහා ගැනීමට පහත වීඩියෝව අධ්‍යයනය කරන්න!  විඩියෝවට අනුව අතිභයානක ...Full Article

අපි පරාදයි

So how can we begin….. ?Full Article

කිරි දත් වැටීම…

පරිකල්පන ලෝකය සහ සංකේත ලෝකය අතර ඇති වෙනස පිළිබඳව පෙරටුගාමී පක්‍ෂයේ නායක දීප්ති කුමාර ගුණරත්න මෙම වැඩසටහන ඔස්සෙ විශ්ලේෂණය කරයි.Full Article

Vipakshaye Virodhaya- Sudarshana Gunawardana

Full Article

“BLACK JANURAY” – Sudarshana Gunawardana

Full Article