ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Thursday, October 30, 2014
You are here: Home » Video

Video

කිරි දත් වැටීම…

පරිකල්පන ලෝකය සහ සංකේත ලෝකය අතර ඇති වෙනස පිළිබඳව පෙරටුගාමී පක්‍ෂයේ නායක දීප්ති කුමාර ගුණරත්න මෙම වැඩසටහන ඔස්සෙ විශ්ලේෂණය කරයි.Full Article

Vipakshaye Virodhaya- Sudarshana Gunawardana

Full Article

“BLACK JANURAY” – Sudarshana Gunawardana

Full Article