ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Tuesday, September 26, 2017
You are here: Home » Lifestyle » කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පැවැත්වූ දේශනය !

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පැවැත්වූ දේශනය ! 

8255220982_0304e491f8_z

 

ශ්‍රී ලංකා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල අංශ ප්‍රධානි මහාචාර්ය ලතා ගුණසිංහ මහත්මියගේ ආරාධනයෙන්,

ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමී පක්ෂ නායක දීප්ති කුමාර ගුණරත්න සහෝදරයා විසින් ජුනි මස 21 වෙනි දින විශ්වවිද්‍යාලයේ කරන ලද දේශනය.

Lola-052-small

 

 සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...