ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Tuesday, September 26, 2017
You are here: Home » Hot » දුම්බීම හා ලිංගිකත්වය- සංවාදය හෝමාගම රෝහල

දුම්බීම හා ලිංගිකත්වය- සංවාදය හෝමාගම රෝහල 

tumblr_mcdjbqX9lW1rskqsjo1_500

සුගිය දිනෙක හෝමාගම රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් විසින් සංවිධානය කළ සම්මන්ත්‍රණයක් ඇමතීමට දීප්ති හට ආරාධානාවක් ලැබුනි. එම සංවාදය සංවිධානය කළ හෝමාගම රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් සමග දීප්ති පැවැත්වූ සංවාදයේ හඩපටයේ සංස්කරණය කළ කොටස් කිහිපයක් අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

දීප්ති මෙහිදි වෛද්‍ය විශේෂඥයන් ඉදිරිපිට කතා කරන්නේ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවට සදාචාරයෙන් පිළිතුරු දිය නොහැකි බවයි. එම අදහසට වෛද්‍යවරුන් බහුතරය එකගතාවය පළ කරන අතර එය අලුත් තත්ත්වයක් බව කිව යුතුය

පහත හඩ පටය ආශ්‍රෙයන් දුමිබීම සහ ලිංගිකත්වය අතර සම්බන්ධය පිළබදව ඔබට වැටහීමක් ලබා ගන්නට පුලුවන

MA (230) copy

 


සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...