ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Wednesday, April 26, 2017
You are here: Home » News » පශ්චාත් මානවවාදය සහ ගෝලීය සමාජය

පශ්චාත් මානවවාදය සහ ගෝලීය සමාජය 

caters nightscapes_02

 

පශ්චාත් මානවවාදය සහ සමකාලීන කලාව – Post Humanism and contemporary artකේ.කේ. සමන් කුමාර.

ජිජැකියානු අධ්‍යයනය සහ පශ්චාත් මානවීයත්වය – Žižekian Studies and Posthumanismමහේෂ් හපුගොඩ .

පශ්චාත් මානවවාදය, නවලිබරල්වාදය සහ පෘථිවියේ අනාගතය – Post-humanism, Neoliberalism and Planetary Futures – මහාචාර්ය රොහාන් සමරජීව

අනාගතවාදය සහ පශ්චාත් මිනිසා – Futurology and Post-human ආචාර්ය ටියුඩර් වීරසිංහ

සරණ පාර ජාතික ක‍්‍රිස්තියානි මණ්ඩල ශ‍්‍රවණාගාරයේ දී (BMICH අසල)
2017 මාර්තු 21 අගහරුවාදා
පස්වරු 1.00 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා

Mahesh 1

සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...