ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Tuesday, October 17, 2017
You are here: Home » Promoted » පොළොන්නරුව ගැන මාක්ස්වාදී අධ්‍යනයක්

පොළොන්නරුව ගැන මාක්ස්වාදී අධ්‍යනයක් 

මෙහි පළ වන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වසර 40 ක් පමණ දේශපාලනය තුළ පොළොනරුව දිස්ත්‍රිකයේ අප කළ ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවක නිගමන සටහන්ය. මෙම අධ්‍යනය ගැන උවමනාවක් ඇති අය කොමෙන්ට් හරහා සංවාදයක් ගෙනියන්න! එවිට එයට අපට ද සහභාගි විය හැක. කෝ වැඩ වැඩ… කියා අසන අයට කියන්න වෙන්නේ මේවා වැඩ නෙමෙයි ද කියාය.

සංවාද සටහන: ජගත් පී පෙරේරා