‘21 වැනි සියවසේ කොමියුනිස්ට්වාදී දර්ශනය‘‘ පිළිබද ප්‍රසිද්ධ සම්මන්ත්‍රණය….

ප්‍රධාන දේශනය – ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමී පක්ෂයේ නායක දීප්ති කුමාර ගුණරත්න සහෝදරයා
ස්ථානය – කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරය (විහාරමහා දේවී උද්‍යානය අසළ)
දිනය – නොවැම්බර් 11 වැනි දින ප.ව. 3.30 සිට 6.00 දක්වා….

නන්දිකඩාල් පාඩම උගත් අප රජ්‍යය සමග විහිලු නොකරන්නෙමු.

අවශ්‍ය වන්නේ හිස මිස හදවන තොවේ.

ඔබේ අදහස කියන්න...