ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Sunday, September 24, 2017
You are here: Home » News » ව්‍යුහාත්මක සාම්‍යයන්; 2004: 2014

ව්‍යුහාත්මක සාම්‍යයන්; 2004: 2014 

108754560press

 

අන්තර්ගතය, අරමුණ සහ අපේක්ෂිත ෆැන්ටසිය යන සාධක සැලකූ විට 2004 වර්ෂයේ අගදී X කණ්ඩායමේ දී සිදු වූ ව්‍යුහාත්මක පෙරළිය සහ 2014 දී මහින්ද රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුව තුළ සිදු වූ පෙරළිය ඉතාම සාම්‍යය. එම සාම්‍යෙයන් පහත පරිදි සාරාංශගත කළ හැක.

01-   දෘෂ්‍යමාණයේ පිරිමින් සිටියත් අදෘශ්‍යමාණ කේන්ද්‍රය ස්ත්‍රියකි.

02-   ව්‍යුහයේ කේන්ද්‍රය බාහිර සතුරෙකුට විරුද්ධව ක්‍රියා කිරීමට උත්සහ දරද්දී ක්ෂණිකව සහ අවසන් මොහොතේ අභ්‍යන්තර,අතිශය සමීප සගයෙකු අභ්‍යන්තර සතුරෙකු ( කාන්ටියානු නිෂ්ප්‍රපංච ලක්ෂණ සහිතව) ලෙස හමුවීම.

03-   රැඩිකල් බාහිරත්වය සමග (එනම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය) සම්මුඛ වූයේ ව්‍යුහයේ කේන්ද්‍රය නොව ව්‍යුහයේ රැඩිකල් සංයුතියයි.

04-   අලුත් ලෝකයක් තැනීමට සපථ කළ සියළු දෙනාට දැන් පැරණි ලෝකයක් සහ පැරණි බල සබදතා යළි හමු වී ඇත.

 

2005 වර්ෂයේ ජේ.ආර් කේන්ද්‍රෙය් දී පැවති ප්‍රති-X දේශපාලන ප්‍රථම රැස්වීමේ දී ධම්ම දිසානායක මහතා කියා සිටියේ X කණ්ඩායම යනු සිරගෙයක් බවයි. දැන් එතුමන්ට ඒ ගැන කියන්නට ඇත්තේ කුමක් ද? ගැලවුම්කරුවා කවුද? ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද?


සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...