ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Sunday, September 24, 2017
You are here: Home » Social News » සමාජවාදී මැයි දිනයට පෙර-වදනක්

සමාජවාදී මැයි දිනයට පෙර-වදනක් 

Protesters hold posters as they demonstrate outside a Primark retailer shop in central London on April 27, 2013 to demand the company take responsibility for the collapse of a building in Bangladesh, which housed garment factories making clothes for Primark and other major brands. More than 300 died and 1,000 were injured as the rescue operation still continues. AFP PHOTO/CARL COURTCARL COURT/AFP/Getty Images

මැ

යි දිනය සමරන්නට සැරසෙන බහුතරයක් ලාංකීය වාමාංශිකයන් අතර ජන අරගල ව්‍යාපාරය සිය මැයි දින තේමාව ලෙස යොදාගෙන තියෙන්නේ සමාජවාදී ජීවිතයක් යන තේමාවයි. මේ වාමාංශිකයන් නොදන්නා ප්‍රධාන කාරණාවක් වන්නේ මේ වන විටත් සමාජවාදය යන්න අභාවයට ගොස් ඇති බවයි. සමාජවාදය අවංගු වී ඇති බවට බටහිර බුද්ධිමතුන් මතයක් ප්‍රකාශ කර තියෙනවා. කොටින්ම වර්ථමාන ත්ත්වයන් අනුව සමාජවාදය යනු ධනේෂ්වර සමාජයට පෙර පැවති පූර්ව ධනේෂ්වර සමාජයේම දිගුවක් බවට ලඝු වී තිබෙනවා.

කම්බෝජිවායාවේ පෝල් පෝට් ගේ සමාජවාදී සමාජය වගේම රුසියාවේ ස්ටාලින් ගේ සමාජවාදයත් අපට ඒකාධිපවාදය හැර වෙන යමක් ඉතිරි කලේ නැහැ. පවතින ධනවාදී සමාජයට වඩා උසස් සමාජයක් නිර්මානය කරන්න නම් පූර්ව ධනේෂ්වර සමාජයක් නිර්මාණය කර වැඩක් නැ. අවශ්‍ය වන්නේ ධනේශ්වර සමාජයට වඩා මානව සමාජයට විමුක්තිය උදාකරන සමාජයක් නර්මාණය කිරීමයි.

‍මේ නිසා අපි කොමියුනිස්ට් සමාජයක් ගැන තමයි කල්පනා කරන් ඕනේ. කොමියුනිස් සමාජය කියන්නේ ධනවාදී සමාජයට වඩා උසස් සමාජ ක්‍රමයක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි පසුව දීර්ඝ වශයෙන් වෙනත් ලිපියකින් පැහැදිලි කරනවා.

පහත ඡායාරූප වලින් දැක්වෙන්නේ එංගලන්තයේ ප්‍රයිමාර්ක් ආයතනය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක නිතර වන එංගලන්තයේ වැසියන් පිරිසක්. ඒ අය බංගාදේශයේ ඇගලුම් කම්හල් සිද්ධියට එරෙහිව සිය වරෝධය දක්වනවා. කැමති නම් ඒ පිරිසත් මේ සමාජවාදී ජීවිතයක් හදන්නට සිතා ඉන්න පිරිසට තමන්ගේ ගොඩට දා ගන්න පුලුවන්.

A shopper passes demonstrators outside clothing retailer Primark in central London April 27, 2013. The demonstrators were protesting following the collapse of a building in Bangladesh where low-cost garments were made for Western brands. North American and European chains, including British retailer Primark and Canada's Loblaw, a unit of George Weston Ltd, said they were supplied by factories in the Rana Plaza building, which collapsed on Wednesday.     REUTERS/Suzanne Plunkett (BRITAIN - Tags: BUSINESS DISASTER POLITICS) Protestors demonstrate outside the Primark store on Oxford Street, central London after the collapse of a factory block in Bangladesh where workers made its clothes. PRESS ASSOCIATION Photo. Picture date: Saturday April 27, 2013. Photo credit should read: Steve Parsons/PA Wire A shopper holds bags from Primark as protestors demonstrate outside the Primark store on Oxford Street, central London after the collapse of a factory block in Bangladesh where workers made its clothes. PRESS ASSOCIATION Photo. Picture date: Saturday April 27, 2013. Photo credit should read: Steve Parsons/PA Wire Protesters hold posters as they demonstrate outside a Primark retailer shop in central London on April 27, 2013 to demand the company take responsibility for the collapse of a building in Bangladesh, which housed garment factories making clothes for Primark and other major brands. More than 300 died and 1,000 were injured as the rescue operation still continues. AFP PHOTO/CARL COURTCARL COURT/AFP/Getty Images ay_108744542 Protesters hold posters as they demonstrate outside a Primark retailer shop in central London on April 27, 2013 to demand the company take responsibility for the collapse of a building in Bangladesh, which housed garment factories making clothes for Primark and other major brands. More than 300 died and 1,000 were injured as the rescue operation still continues. AFP PHOTO/CARL COURTCARL COURT/AFP/Getty Images A protester holds a placard during a demonstration outside a Primark retailer shop in central London on April 27, 2013 to demand the company take responsibility for the collapse of a building in Bangladesh, which housed garment factories making clothes for Primark and other major brands. More than 300 died and 1,000 were injured as the rescue operation still continues. AFP PHOTO/CARL COURTCARL COURT/AFP/Getty Images

සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...