අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් උදෙසා

සම්පූර්ණ කතාව

 

 

 

ඔබේ අදහස කියන්න...

1 COMMENT

  1. මේ වාමාංශික හැමෝම දන්නවා දීප්ති කියන්නේ ඇත්ත කියල. නමුත් ඒක අහන්න කැමති නැහැ. මොකද එහෙම වුනොත් තමන් හිටගෙන ඉන්න පදනම් බිඳ වැටෙන නිසා. අලුතෙන් හිතන්න වෙන නිසා.

Comments are closed.