ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Sunday, September 24, 2017
You are here: Home » Hot » අපගේ දෑත් අත හරින්න!

අපගේ දෑත් අත හරින්න! 

lenin1919

පසුගිය වසර 9 ය පුරාම අප සටන් කලේ උතුරේ ජාතික විමුක්ති අරගලයට දේශපාලන අනන්‍යතාවයක් ලබා දීමටය. අපගේම හිත මිතුරන් පවා සහ පාක්ෂිකයන් පවා අපට විරුද්ධ වුවත් අප විපක්ෂය සමග එකට සටන් කළේ නිශ්චිත දේශපාලන වැඩසටහනක් සහිතවය.

01-විධායක ජනාධිපතිධූරය අහෝසි කිරීම

02- ජාතික ප්‍රශ්ණයට දේශපාලන විසදුමක්-13+

03-නව-කීන්සියානු ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් ( මෙය තාවකාලික රාමුවකි)

04-රාජ්‍ය පරිපාලනයේ දී ස්වාධීන ආයතන පිහිටුවීම

05-ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ප්‍රතිපත්ති පිළිගැනීම සහ ඒවාට අත්සන් තැබීම

ලංකාවේ ප්‍රධාන විපක්ෂය අතුළුව සිවිල් සමාජයේ බහුතරයක් ඉහත අංක 01 හැර අන් සියල්ල යහපත් අනාගත අවුරුදු 08ක් වෙනුවෙන් පාවා දී ඇත. දැන් මෙම ව්‍යාපාරය තුළ රජයන්නේ අවස්ථාවාදය සහ උපයෝගීතාවය පමණි. මේවායින් දේශපාලන වෙනස්කම් කළ හැකි නම් දේශපාලන පක්ෂ බිහිවීමට ඉඩක් නැත.

මහත්වරුනේ ඔබලා ඔබලාගේ ගමන යන්න! අප ඔබලාට බාධා නොකරන්නෙමු. අනාගතයේ දී කුණු කූඩයට වැටෙන්නේ ඔබ මිස අප නොවේ. අනාගතය දකින මිනිසුන් අපත් සමග අරගලයට එකතු වන්න!. අපට ධෛර්යය දෙන්න! අප අද හුදකලා වුවත් අපගේ සටන අවංක බව සියල්ලන්ටම පිළිගැනීමට සිදු වනු ඇත. දැනට කෙරී ගෙන යන පොදු අපෙක්ෂක ක්‍රියාවලියට අප බාධා කරන්නේද නැත. අප මේ කියන්නේ අපගේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් බව පමණි. අපේ හඩ කියන්නේ අපගේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් බව පමණි. අපේ හඩ සමාජගත කරන්නට ඔබත් උදව් කරන්න!

සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...