ඉන්දියානු ප්‍රතිපත්තියේ සුබදායක වෙනස්වීම් – වී සුරියනාරායනන්

පණුවන් මත පරායත්ත වන කුකුළන් – දීප්ති කුමාර ගුණරත්න

ජනතාව දේශපාලනය වටා කරකැවෙන්නේ සිස්ටම් එක කඩා වැටිලා නිසයි – රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි

අපේ උත්සාහය ශාන්තුවරයන්වීම මිස ප්‍රාණ පරිත්‍යාගීන්වීමට නොවේ- සුදර්ශන ගුණවර්ධන

ආගම රාජ්‍යෙයෙන් මුදවාගෙන ජනතාවට ලබා දීම- හර්ෂ ගුණසේන

උතුරේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හෙළා දැකීම සහ උලුප්පා පෙන්වීම – සාමිනාදන් විමල්

මම ප්‍රදේශවාදියෙකු නොවිමි- ඥානවීර දිසානායක

අවුරුදු 30ක් පුරා පැතිරෙන ජුලි මාසයේ කළුවර – සම්පත් පුෂ්පකුමාර

මැස්සන්ගේ රජ්ජුරුවෝ – ප්‍රබෝධ චින්තක රත්නායක

සහ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් පිළිබද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පදනම් ලියවිල්ල ඇතුළු පිටු 08ක විශේෂ අතිරේකය සමග පිටු 60ක  සමබිම ජූලි කලාපය දැන් ලබාගත හැක.

පුවත්පත ලබාගත හැකි ආකාරය පිළිබද විස්තර මෙතනින් බලන්න

ඔබේ අදහස කියන්න...