පෙරටුගාමී පක්‍ෂයේ ප‍්‍රකාශනයක් වන ‘‘ඇසිඞ් වැස්ස’’ පොත එළි දක්වන්නේ පොත පිළිබඳව සිදු කරනු ලබන සම්මන්ත‍්‍රණයෙන් පසුවය. එබැවින් පොත මිලදී ගත හැක්කේ සම්මන්ත‍්‍රණයෙන් පසුව බව සලකන්න.

Deepthiphoto

ඔබේ අදහස කියන්න...

3 COMMENTS

  1. නාට්ටියක් තිබුන නේ ඇසිඩ් වැස්ස කියලා. මේකයි එකයි දෙකම එකක්ද? දෙකක්ද?

Comments are closed.