ඔබේ ආශාව රඟපෑම වෙනුවට ඔබව වෙනස්කරන පක්ෂය “සමබිම පක්ෂය ” ජනගතකිරිම.

5
5219

ඔබේ ආශාව රඟපෑම වෙනුවට ඔබව වෙනස්කරන පක්ෂය 

ඔබේ අදහස කියන්න...

5 COMMENTS

  1. හොඳ කතාවක්. එජාපය පරද්දල ධනවාදය පරද්දන්න පුළුවන්ය කියන න්‍යායේ වැරැද්ද තවමත් නොදන්නා අයනේ ඉන්නේ

  2. මගෙ කුතුහලයට අහන්නෙ ඇය් දිප්ති බ්ලේසර් කෑල්ලක් දාගෙන ආවෙ එදා සමබිම පක්ශය ලෝන්ච් කරන දේශනයට? සෙට් නෑ වගෙ නේඩ?
    If I’m made stupid please correct me!

Comments are closed.