ශ්‍රි සිද්ධාර්ථ ගෞතම චිත්‍රපටය පිළිබඳව ඵහි අධ්‍යක්ෂක සමන් වීරමන් මහතා සහ චිත්‍රපට විචාරක භූපති නලින් වික්‍රමගේ සහෝදරයා සමග කෙරෙන විග්‍රහයක්.

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/sinhalese/highlight/page/id/326681/t/-Nodutu-Cinemawa-exploring-hidden-side-of-the-cinema

 

ඔබේ අදහස කියන්න...