ප්‍රවීණ ච්ත්‍ර ශීල්පී ප්‍රගීත් රත්නායක ගේ චිත්‍ර ප්‍රදර්ශණයක් ඊයේ අද සහ හෙට ලයනල් වෙන්ඩ් හිදි පැවැත්වේ. මේ අවස්ථාවට සහභාගී වන මෙන් අප ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනමු.

ඔබේ අදහස කියන්න...