ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Tuesday, October 17, 2017
You are here: Home » News » පුංචි අවවාදයක්!

පුංචි අවවාදයක්! 

අප පක්ෂයේ පසුගිය වසර හතර පහ තුල සිදුවූ කුමන්ත්‍රණ සහ අපරාධ වල සිට විශාල හොරකම් දක්වා සිදුවීම් නිශ්චිත වෙලාවකදී අප  විසින් හෙලිදරව් කිරීමට නියමිත වන අතර පක්ෂයේ හිතවතුන් සහ ක්‍රියාධරයන්ට කියා සිටින්නේ මෙම කුමන්ත්‍රණ කරුවන් යටින් ගෙන යන ගින්දර වලට හසු නොවෙන ලෙසය.
නියම වාස්තවික තත්වය ගැන අවබෝධයක් නොමැතිව මොවුන්ට උදව් කරන මනෝරාජික,ඩයස්පෝරා සහ දේශීය හිතවතුන්ට  අප දැනුම් දෙන්නේ කෙලවුනු පසුව අප සොයාගෙන විත් අප ඉදිරියේ දුක ප්‍රකාශ නොකරන ලෙසය.
පක්ෂයේ නායකයා සහ අප විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද දැනුම උපයෝගී කරගෙන අහිංසක මිනිසුන්ට චන්ඩි පාට් දැමීම නවතන ලෙස සමහර මහත්වරුන්(?)ටද අප  අවධාරණය කර සිටින්නෙමු.
ගැහැණුන් සමග නිදාගන්නට ගොස් කෙලවුනු පසු විප්ලවයේ නාමයෙන් වෙනත් පක්ෂ ක්‍රියාධරයින් පක්ෂයෙන් එලවන්නට තරම් නරුමවාදී වූ තක්කඩියන්ට දැනුම් දෙන්නේ පරිකල්පනීය ලෝකයේ උඹලාට අනුව සංකේතනය වී වැඩේ හරි ගියා යැයි සිතුවාට නියම සංකේතනය උඹලාට ඉදිරියේදී හමුවීමට නියමිත බවය