ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Tuesday, September 26, 2017
You are here: Home » News » බලාපොරොත්තු විරහිත අනාගත වම..

බලාපොරොත්තු විරහිත අනාගත වම.. 

1919-Trotsky_Lenin_Kamenev-Party-Congress

වාමාංශික ඉදිරි දර්ශනය ගොඩනැගීම සම්බන්ධව පෙරටුගාමී පක්ෂයේ නායක දීප්ති කුමාර ගුණරත්න සහෝදරයා සමග පවත්වන ලද සාකාච්ඡාවක පලමු කොටසට පහත ඇති හඬපටය ඔස්සේ ඔබට සවන්දිය හැක.


සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...