බොහෝ පිරිමින් දන්නා පරිදි ලංකාවේ මුදල් හදල් ඇති සමකාමීන් ගේ ලිංගික ජීවිතය මෙලෙස පැහැදිලි කළ හැක.

වේ ප්‍රොටීන් ගසා ඇග පත පුම්බා ගත් ජනප්‍රිය පිරිමියෙකුට ( නළුවෙකු නම් වඩාත් සුදුසුය) අයිස් සමග Black Label විස්කි විස්කි වීදුරුවක් බොන්නට දී තමන්ගේ ගුදයට සාත්තුව කරගෙන එය අවසන් වූ පසු රුපියල් පහලොස් දහසක් තෑග්ගක් වශයෙන් ලබා දීමයි.ඒ අනුව වැඩේ සරළය වියදම් වන්නේ විස්කි වීදුරුවක් සහ මුදල් මිටියක් පමණි.

ඉහත කාරිය කිරීම සදහාම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ගමන් මග ගැන ස්වයං විවේචනාත්මකව ආපසු හැරී බැලීමක් සහ අනාගතය වෙත ප්‍රවේශ වීමක් ලියා පළ කල විප්ලවවාදීන් ආනාගතයේ දී සමපේක්ෂණය කරන මිදි වල්ලක් වෙනුවෙන් නිකන් කරන්නට සූදානම් නම් වහාම අපට දන්වන්න. එවැනි සේවා අවශ්‍ය කරන ගැනුම්කරුවකු අපට මුණ ගැසී ඇත. පෝලිම් කඩාපැන විදේශ රැකියා ලබා ගැනීමක් පරිදි අනවශ්‍ය දේවල් කරන්නේ නම් ඒ අයගේ ගුදයට ලගදීම තෙරුවන් සරණ ලැබෙනු ඇත.

ඔබේ අදහස කියන්න...