ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Tuesday, September 26, 2017
You are here: Home » News » රත්නපුරය රැස්වීම හඬපටය.

රත්නපුරය රැස්වීම හඬපටය. 

karl-marx1

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා උද්ඝෝෂකයෝ සංවිධානය විසින් සංවිධාන කරන ලද පසුගිය 8 වෙනිදා රත්නපුර සමූපකාර ශාලාවේ පැවති රැස්වීම වෙනුවෙන් අප පක්ෂයේ සහෝදරයෙකුද සහභාගී වුණි.ඔහු විසින් දක්වන ලද අදහස් වලට ඔබට පහතින් සවන්දිය හැක.

 


සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...