ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Tuesday, September 26, 2017
You are here: Home » News » ශංකර් සහේාදරයාගේ උදාන වාක්‍යය

ශංකර් සහේාදරයාගේ උදාන වාක්‍යය 

praba

 

87දී ඉන්දියානු නිලධාරියා දෙසට හැරෙන ශංකර් මෙසේ කියයි.

“මේ ඔබ රැගෙන යන්නෙ දෙමල ජනයාගේ හදවත” [ප්‍රභාකරන් ගැන]

“මොනව හරි වුනොත් බලා ගමු”.

වම ආත්ම ගෙෳරවය ගැන දෙමල අරගලයෙන් උගත යුතුය.

සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...