87දී ඉන්දියානු නිලධාරියා දෙසට හැරෙන ශංකර් මෙසේ කියයි.

“මේ ඔබ රැගෙන යන්නෙ දෙමල ජනයාගේ හදවත” [ප්‍රභාකරන් ගැන]

“මොනව හරි වුනොත් බලා ගමු”.

වම ආත්ම ගෙෳරවය ගැන දෙමල අරගලයෙන් උගත යුතුය.

ඔබේ අදහස කියන්න...

2 COMMENTS

  1. අපි කැමති වුනත් අකමැති වුනත් මහින්ද රාජපක්‍ෂ යනු සිංහල ජනතාවගේ හදවතද ?

Comments are closed.