ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Tuesday, September 26, 2017
You are here: Home » Hot » සංගීත කණ්ඩායමක් අවශ්‍යයි! කවුද අපිට උදව් කරන්නේ?

සංගීත කණ්ඩායමක් අවශ්‍යයි! කවුද අපිට උදව් කරන්නේ? 

NXhuTlpZY003Sm8x_o_tupac-shakur-notorious-big---revolution-diced-pineapples

උත්තර නැති  ප්‍රශ්ණ

මාධවට සිංදු කියන්න පුලුවන් ද?

චාපාට වඩා බොබ් මාලේ වෙනස් ද?

කසුන්ට වඩා බොන් ජෝවී උසයි ද?

2pac and notorious big ට වඩා B&S  පොහොසත් ද?

අප විසින් සංගීතයේ පංති අරගලය නමින් සම්මන්ත්‍රණයක් පවත්වන්නට කටයුතු සම්පාදනය කරමින් පවතින අතර මෙම සම්මන්ත්‍රණයේ දී අප විසින් ලබාදෙන සංගීත ඛන්ඩ වාදනය කිරීමට සහ ඇතැම් ගී කොටස් ගායනා කිරීමට හැකි පිරිසක් ස්වෙච්ඡාවෙන් අප සමග එකතු වනු ඇතැයි අප බලාපොරොත්තු වන්නෙමු!

ඒ සදහා කැමති පිරිස් පහත ඊ මේල් ලිපිනයට අප සමග සම්බන්ධ වන්න

music4classstruggle@gmail.com

සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...