ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමි පක්ෂයේ නායක දීප්ති කුමාර ගුණරත්න විසින් වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වයන් ගැන කරනු ලබන කෙටි පැහැදිලි කිරීමක්!

[media url=”https://www.youtube.com/watch?v=nv56kuxTfV4&feature=youtu.be” width=”600″ height=”400″]

 

ඔබේ අදහස කියන්න...

1 COMMENT

  1. ඇසිඩ් වැස්සකට අහුවෙලා මේ දවස්වල කොමෙන්ට් දාන්න වත් වෙලාවක් නැහැ.

Comments are closed.