ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Tuesday, September 26, 2017
You are here: Home » Lifestyle » සුනිල් ආරියරත්න ගේ දේශීය බෙන්ස් රථය

සුනිල් ආරියරත්න ගේ දේශීය බෙන්ස් රථය 

mercedes-benz-a160-02
සු

නිල් ආරියරත්න මහතා බෙන්ස් මෝටර් රථයක් පාවිච්චි කරයි.එය ඉතා හොදය. නමුත් ඔහු පාවිච්චි කරන්නේ නිසාන් මාර්ච් හැඩය ඇති A 160  පංතියේ වාහනයකි. මෙය සුපිරි මිනි රථයකි. මෙම රථය යනු මධ්‍යම පන්තිය ඇන්දවීම සදහා බෙන්ස් සමාගම විසින් කරන ලද ප්‍රායෝගයකි. මෙය සාරය අහිමි-කරන-ලද-බෙන්ස් රථයකි! අද දවසේ තමන් ගේ සාරය අහිමි කරගෙන සිටින සුනිල් ආරියරත්නට මෙම වාහනය කදිමට ගැලපෙයි.

නියම මැද පන්තිකයෙකුට අද දවසේ තරමක් පාවිච්චි කළ හොද බෙන්ස් රථයක් ලක්ෂ 35 කට පමණ මිළට ගත හැක. එවැනි රථයක ඡායාරූපයක් පහත පළ වෙයි. ඇල්ටෝ බෙන්ස් රථ පාවිච්චි කරන්නන් යනු නිර්මාල් වර්ගයේ සාරය අහිමි වූ මැදපන්තියේ වාහනයයි.

Mercedes Benz cars mercedes-benz-slr-03

mercedes-benz_s-class_w221_model_navigation_960x298_12-2011MERCEDES_NOTRANJA_AUTO

සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...