රටට ආගමක් අවශ්‍යයි; නමුත් ප්‍රශ්නය අද කවුරුවත් ආගම විශ්වාස නොකිරීමයි

“මම භික්ෂූන් වහන්සේලාට ගරු කරනවා. අද කහ සිවුරු දාගෙන කට්ටියක් බොහොම අප්සෙට් වැඩ කරනවා. මම ඒ ගොල්ලන්ව පිළිගන්නේ නෑ. හැබැයි අපේ රටට ආගමක් ඕන....

Protesting In the Age of Social Media

Philosopher and activist Srećko Horvat thinks #deleteFacebook isn’t enough to stop big companies from getting rich by harvesting our personal data, and influencing elections...

The Return of the Real: Reflections on the 2018 Local Government Results

  Preview: One shall ask the fundamental question after the appalling decline of the Yahapālana Government in the 2018 Local government election; ‘why did Mahinda...

Sex can be mischievous but the truth is always slow

The film evolves around two high school girls who struggle with their own life-world crisis during the adolescence. Loneliness, love, passion and encountering otherness...

Post-Capitalism and New Feminism

Not Just a Housewife In this week's Spot, Sadhguru posts an excerpt from a recent "In Conversation" with Juhi Chawla on the question of motherhood...

The Limits of the Web in an Age of Communicative Capitalism

  What has been the political impact of networked communications technologies? In the era of the occupy movement, the Arab Spring, Wikileaks and now the...

The NGO-ization of Resistance

  A hazard facing mass movements is the NGO-ization of resistance. It will be easy to twist what I’m about to say into an indictment...

නන්දිකඩාල් සහ Red Bull

  විරෝධය වෙළඳදැන්වීමක් ලෙස...... End of Resistance....................     By contrast, Pepsi’s ad offers up nothing about what the soda maker believes. And unlike Urban Outfitters, when Pepsi addressed...

The April Theses

One hundred years ago, today, Lenin presented "The April Thesis" This article contains Lenin’s famous April Theses read by him at two meetings of the...

deepthi – the philosopher who declined to bargain

  “When in Rome, do as the Romans do” is a well-known saying which is often quoted by people from all walks of life. It’s...

පුංචි අවවාදයක්!

අප පක්ෂයේ පසුගිය වසර හතර පහ තුල සිදුවූ කුමන්ත්‍රණ සහ අපරාධ වල සිට විශාල හොරකම් දක්වා සිදුවීම් නිශ්චිත වෙලාවකදී අප  විසින් හෙලිදරව් කිරීමට නියමිත වන...

Follow us

4,006FansLike
58FollowersFollow
179SubscribersSubscribe

Latest news