ප්‍රතිගාමී වාමාංශය ට එරෙහි සංවාදය 1

Enemy-n

ඔබේ අදහස කියන්න...

1 COMMENT

  1. ඔය කියන විදිහට ධනවාදයට ඇද වැටෙන්නේ කොහොමද කියලත් කිව්වනම් හොඳයි ……….

Comments are closed.