මැයි මස 7 වනදා ‘භ්‍රමණය’ මන්දිරයේදි පැවති Vertigo චිත්‍රපටයේ ‘ස්කොටීගේ නොදැනුම’ පිළිබඳ සංවාදයට අදාල හඬපටයට පහතින් සවන් දිය හැක.

ඔබේ අදහස කියන්න...

7 COMMENTS

  1. නලින්ට නේද දීප්ති උත්තර දීලා තියෙන්නෙ, “දැනුම”අත්හිටවන්න ඔන නේද ආදරය කරන්න?

Comments are closed.