පසුගිය අප්‍රේල් 8 වැනිදා පුස්තකාල සේවා මණ්ඩල ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණයේදී දීප්ති කුමාර ගුණරත්න මහතා කළ කතාවේ හඩපටය වෙත ඔබට පහතින් සවන්දිය හැකිය.

ඔබේ අදහස කියන්න...