ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Sunday, September 24, 2017
You are here: Home » Social News » ලෙස්බියන් මෙහෙකාරිය

ලෙස්බියන් මෙහෙකාරිය 

4712993608_bf4c539219

ශ්‍රී ලංකාවට අලුතින් පැමිණ ඇති නෝර්වේ තනාපතිනිය ලෙස්බියන්. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල-බෞද්ධ ආචාරධර්ම වලට ගරු කිරීමක් වශයෙන් ඇය තම විවාහක සහකාරියව ( ලෙස්බියන් සම්බන්ධකම් වලදී එක් සාමාජිකාවක පුරුෂයා වන අතර අනෙක් සාමාජිකාව ස්ත්‍රී වෙයි.) ලංකාවට ගෙන්වා ගෙන ඇත්තේ තනාපති නිවසේ මෙහෙකාරිය ලෙසය.

ජුඩිත් බට්ලර් නැමති ලෙස්බියන් ස්ත්‍රීවාදි දාර්ශණිකාව ජීවීතය ගැන කියන අදහස් සදහා පහත යොමුවට යන්න

http://www.youtube.com/watch?v=k0HZaPkF6qE

 

සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...