පසුගිය දා සමානතා පක්ෂයේ සාමාජිකයන් දෙදෙනෙකු විසින් අප වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද අභියෝගාත්මක විවේචන අරඹයා දීප්ති කුමාර ගුණරත්න විසින් ගොනු කරනු ලබන සංයුක්ත පිළිතුර පහතින් දැක්වේ.

පිළිතුර සදහා පහත සබැදියාවට යන්න

සමානතා පක්ෂයට පිළිතුරක් ! – හඩ පටය-

-මෙතන click කරන්න-

ඔබේ අදහස කියන්න...

2 COMMENTS

Comments are closed.