ජයවර්ධන කේකද්‍රයේ පැවති ‘කිල්-බ්ල්’ සම්මන්ත‍්‍රණයේ වීඩියෝ පටය පහතින් නැරඹිය හැක.

ඔබේ අදහස කියන්න...